• Βύρωνος 10 Λευκωσία 1096

 • Για Περισσότερες Πληροφορίες +35799601900

 • Eπαγγελματική Άδεια Φορτηγού / Λεωφορείου

  Βάση της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2003/59/ΕΚ [μάθε περισσότερα]

  Όσοι κατέχουν άδεια οδηγού φορτηγού (κατηγορίας Γ με μικτό επιτρεπόμενο βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 7,5τ.) και λεωφορείο (κατηγορίας Δ περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών εκτός της θέσης του οδηγού).

  Πρέπει να έχουν επαγγελματική άδεια οδηγού για να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα τους.

  Για να αποκτήσετε επαγγελματική άδεια πρέπει να παρακαθίσετε σε γραπτές εξετάσεις και μετά την επιτυχία σας σε πρακτική εξέταση.

  Η Σχολή Π. Κατσαρής σας προετοιμάζει κατάλληλα με σεμινάρια και διαλέξεις από διπλωματούχο εκπαιδευτή, πεπειραμένο στη θεματολογία της εξέτασης όσο και στο περιεχόμενο της πρακτικής εξέτασης.

  Απόκτηση επαγγελματικής Άδειας Φορτηγού (Φ) δικαιούνται όσοι είναι άνω των 21 ετών και επαγγελματική άδεια Λεωφορείου (Λ) όσοι είναι άνω των 24 ετών.

  Η επαγγελματική άδεια οδήγησης φορτηγού χορηγείται όταν ο ενδιαφερόμενος:

  • Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος (21) της ηλικίας του,
  • Είναι κάτοχος άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας (Γ, Γ1) φορτηγού,
  • Να έχει λευκό ποινικό μητρώο το οποίο χορηγείται από τον Αρχηγό Αστυνομίας,
  • Να έχε φυσική ικανότητα να ασκεί το επάγγελμα του οδηγού, το οποίο εκδίδεται από ιατρό ή κυβερνητικό ιατροσυμβούλιο σε περίπτωση που αυτός συμπλήρωσε το εξηκοστό έτος της ηλικίας του,
  • Να κατέχει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο αποκτάται μετά από γραπτή εξέταση που καθορίζει το τμήμα Οδικών Μεταφορών.

  Μπορείτε να προμηθευτείτε τα κατάλληλα έντυπα από την ιστοσελίδα μας ή από τα γραφεία της Σχολής μας στη Λευκωσία, Λεωφόρο Βύρωνος, Κατ. αρ. 10 ή από τα Λατσιά Νίκου Ευαγόρου 2.

  Αναλαμβάνουμε την έκδοση μαθητικής άδειας Φορτηγού, Λεωφορείου και Trailer και Αίτηση για εξέταση σας χωρίς να παρουσιαστείτε εσείς στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Απλά να συμπληρώσετε το έντυπο

  • (ΤΟΜ 153Γ)
  • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες 40Χ35χιλ.

   

  ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

   

   

 • Διαδικασία Υποβολής Αίτησης για Γραπτή Εξέταση

  Αποστολή 

 • Απόκτηση Κανονικής Άδειας Οδήγησης

  Θα πρέπει να παρουσιαστείτε προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη με όλα τα σχετικά έγγραφα.

  Απαιτούμενα για απόκτηση Άδειας Οδηγού:

  • Αν είστε 20 ετών μπορείτε να αιτηθείτε για την κατηγορία Α2 νοουμένου ότι κατέχετε άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α1 για δύο τουλάχιστον χρόνια.
  • Αν είστε 22 ετών μπορείτε να αιτηθείτε για την κατηγορία Α νοουμένου ότι κατέχετε άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α2 για δύο τουλάχιστον χρόνια.
  • Για να αιτηθείτε για τις κατηγορίες Γ1, Γ, Δ1 και Δ πρέπει να κατέχετε άδεια οδήγησης της κατηγορίας Β.
  • Για να αιτηθείτε για τις κατηγορίες Β+Ε, Γ1+Ε, Γ+Ε, Δ1+Ε και Δ+Ε πρέπει να κατέχετε άδεια οδήγησης των κατηγοριών Β, Γ1, Γ, Δ1 και Δ, αντίστοιχα.
  • Άδεια οδήγησης που ισχύει για τις κατηγορίες Γ1+Ε, Γ+Ε, Δ1+Ε ή Δ+Ε ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β+Ε.
  • Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Γ+Ε ισχύει και για την κατηγορία Δ+Ε, νοουμένου ότι ο κάτοχός της είναι και κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Δ.
  • Άδεια οδήγησης που ισχύει για τις κατηγορίες Α1, Α2, Α ισχύει και για οδήγηση οχημάτων κατηγορίας ΑΜ.
  • Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Α2 ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Α1 και ΑΜ.
  • Άδεια οδήγησς που ισχύει για την κατηγορία Α ισχύει και για οχήματα των κατηγοριών Α1, Α2 και ΑΜ, για την κατηγορία Β ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Β1, για την κατηγορία Γ ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Γ1 και για την κατηγορία Δ ισχύει και για οχήματα κατηγορίας Δ1
  • Άδεια οδήγησης που ισχύει για τις κατηγορίες Γ+Ε ή Δ+Ε ισχύει και οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Γ1+Ε ή Δ1+Ε αντίστοιχα.
  • Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Γ ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β και των ειδικών κατηγοριών Η, Θ, Ζ και Στ.
  • Άδεια οδήγησης που ισχύει για την κατηγορία Δ1 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Β και της ειδικής κατηγορίας Στ.
  • Άδεια οδήγησης που ισχύει για οποιαδήποτε κατηγορία ή ειδική κατηγορία για μη ηλεκτροκίνητο όχημα, ισχύει για την ειδική κατηγορία ΙΒ για αντίστοιχο όχημα. 

  Ανανέωση άδειας οδήγησης

  Ο αιτητής να παρουσιάζεται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (Κεντρικά και Επαρχιακά) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή στα ΚΕΠΟ του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

  Για ανανέωση άδειας οδήγησης θα πρέπει να υποβάλλονται:

  • Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης, (ΤΟΜ 7Δ).
  • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους 40Χ35 χιλ.,
  • Δελτίο Ταυτότητας.
  • Προηγούμενη άδεια οδήγησης.

  Σημειώσεις:

  • Σε περίπτωση αιτητών ανανέωσης Κανονικής Άδειας Οδήγησης, οι οποίοι είναι 70 ετών και άνω ή αιτητών ηλικίας άνω των 65 ετών για ανανέωση Κανονικής Άδειας Οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος της κατηγορίας Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, Γ1, Γ1+Ε, Δ1, Δ1+Ε και των ειδικών κατηγοριών Ζ, Η, Θ, και σωματικής αναπηρίας απαιτείται Πιστοποιητικό Υγείας.

  Η ανανέωση της κανονικής άδειας οδήγησης για άτομα από 70 ετών και άνω ισχύει για τρία χρόνια. Η έκδοση κανονικής άδειας οδήγησης διέπεται από τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο του 94(Ι)/2001.


  Σχετικά Αρχεία:

  TOΜ 101

  ΤΟΜ 25Β

  Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Οδηγών

  TOM 7Δ

  ΤΟΜ46Β – Αντίγραφα_Πιστοποιητικών

  Συνοδευτικό έγγραφο της αίτησης ΤΟΜ 7Γ για απόκτηση άδειας οδήγησης

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 153Ε

  Πηγή: ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ