• Βύρωνος 10 Λευκωσία 1096

 • Για Περισσότερες Πληροφορίες +35799601900

 • Άδεια Οδήγησης Μοτοσικλέτας

  Άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α1

  (125 κυβικών εκατοστών, μέγιστη ισχύς 11 KW)

  Απόκτηση μαθητικής αδείας στα 17,5 έτη και κανονικής άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α1 στα 18 έτη, μετά από επιτυχή πρακτική δοκιμασία.

  Άδεια οδήγησης κατηγορίας Α2

  (400 κυβικών εκατοστών, μέγιστη ισχύς 35 KW)

  Η απόκτηση άδειας οδήγησης στην κατηγορία αυτή  καθορίζεται στα 20 έτη νοούμενου ότι, ο αιτητής κατέχει κανονική άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α1 για δύο τουλάχιστον χρόνια.

  Κατηγορία Α / Απεριόριστα κιλοβάτ (kW)

  Η απόκτηση άδειας οδήγησης στην κατηγορίας αυτή καθορίζεται στα 24 έτη και θα πρέπει ο αιτητής να κατέχει κανονική άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α1 και να έχει συμπληρώσει επτά (7) ώρες  εκπαίδευσης.

  Απόκτηση Κανονικής Άδειας Οδήγησης

  Θα πρέπει να παρουσιαστείτε προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη με όλα τα σχετικά έγγραφα.

  Απαιτούμενα για απόκτηση Άδειας Οδηγού:

  • Αν είστε 20 ετών μπορείτε να αιτηθείτε για την κατηγορία Α2 νοουμένου ότι κατέχετε άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α1 για δύο τουλάχιστον χρόνια.
  • Αν είστε 22 ετών μπορείτε να αιτηθείτε για την κατηγορία Α νοουμένου ότι κατέχετε άδεια οδήγησης της κατηγορίας Α2 για δύο τουλάχιστον χρόνια.

  Ανανέωση άδειας οδήγησης

  Ο αιτητής να παρουσιάζεται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (Κεντρικά και Επαρχιακά) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή στα ΚΕΠΟ του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

  Για ανανέωση άδειας οδήγησης θα πρέπει να υποβάλλονται:

  • Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης, (ΤΟΜ 7Δ).
  • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους 40Χ35 χιλ.,
  • Δελτίο Ταυτότητας.
  • Προηγούμενη άδεια οδήγησης.

   


  Σχετικά Αρχεία:

  Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Οδηγών

  Ανακοίνωση Άδεια Οδήγησης μοτοσικλέτας

  TOM 7Δ

  ΤΟΜ46Β – Αντίγραφα_Πιστοποιητικών

  Συνοδευτικό έγγραφο της αίτησης ΤΟΜ 7Δ για απόκτηση άδειας οδήγησης

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 153Ε

  Πηγή: ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ