• Βύρωνος 10 Λευκωσία 1096

 • Για Περισσότερες Πληροφορίες +35799601900

 • Απόκτηση Άδειας Οδηγού Αυτοκινήτου

  Απόκτηση Άδειας Οδηγού Αυτοκινήτου

  Αφού αποκτήσετε μαθητική άδεια δικαιούστε να ξεκινήσετε μαθήματα για να προετοιμαστείτε κατάλληλα για την εξέταση για Απόκτηση Άδειας Αυτοκινήτου. (Κατηγορία Β, με μέγιστη μάζα 3.500 κιλά και μέχρι 8 επιβάτες). Η εξέταση οδήγησης μπορεί να γίνει και από τη σχολή οδηγών.

  Η Σχολή Οδηγών Π. Κατσαρής, σας προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση για να επιτύχετε την εξέταση για Απόκτηση Άδειας Οδηγού Αυτοκινήτου. Επίσης η Σχολή μας, παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στον εκπαιδευόμενο προκειμένου να αποκτήσει την άδεια οδήγησης και να μπορεί να κυκλοφορεί με ασφάλεια στους δρόμους, βελτιώνοντας τις τεχνικές και τις μεθόδους στην αμυντική και οικολογική οδήγηση.

  • Το πρώτο στάδιο για να αποκτήσετε κανονική άδεια οδήγησης πρέπει να έχετε μαθητική άδεια. Για να αποκτήσετε μαθητική άδεια πρέπει να γνωρίζετε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Να συμπληρώσετε την αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού (ΤΟΜ 7Δ).
  • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους 40Χ35χιλ.
  • Δελτίο ταυτότητας
  • Αφού πληρώσετε το ποσό των €10 στα γραφεία του ΤΟΜ ή στο Κ.Ε.Π. για έκδοση άδειας οδήγησης μαθητευόμενου (προεξέταση), θα γίνει προφορική εξέταση σημάτων.
  • Με την επιτυχή εξέταση των σημάτων θα εκδοθεί η Μαθητική Άδεια Οδήγησης (€20), που θα ισχύει για 1 χρόνο.  

  Απόκτηση Κανονικής Άδειας Οδήγησης

  Θα πρέπει να παρουσιαστείτε προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη με όλα τα σχετικά έγγραφα.

  Ανανέωση άδειας οδήγησης

  Ο αιτητής να παρουσιάζεται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (Κεντρικά και Επαρχιακά) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή στα ΚΕ.ΠΟ του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

  Για ανανέωση άδειας οδήγησης θα πρέπει να υποβάλλονται:

  • Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης, (TOM 7Δ).
  • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους 40Χ35 χιλ.,
  • Δελτίο Ταυτότητας.
  • Προηγούμενη άδεια οδήγησης.

  Σημειώσεις:

  • Σε περίπτωση αιτητών ανανέωσης Κανονικής Άδειας Οδήγησης, οι οποίοι είναι 70 ετών και άνω ή αιτητών ηλικίας άνω των 65 ετών για ανανέωση Κανονικής Άδειας Οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος της κατηγορίας Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, Γ1, Γ1+Ε, Δ1, Δ1+Ε και των ειδικών κατηγοριών Ζ, Η, Θ, και σωματικής αναπηρίας απαιτείται Πιστοποιητικό Υγείας.

  Η ανανέωση της κανονικής άδειας οδήγησης για άτομα από 70 ετών και άνω ισχύει για τρία χρόνια. Η έκδοση κανονικής άδειας οδήγησης διέπεται από τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο του 94(Ι)/2001.


  Σχετικά Αρχεία:

  TOΜ 101

  ΤΟΜ 25Β

  Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Οδηγών

  TOM 7Δ

  ΤΟΜ46Β – Αντίγραφα_Πιστοποιητικών

  Συνοδευτικό έγγραφο της αίτησης ΤΟΜ 7Δ για απόκτηση άδειας οδήγησης

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 153Ε

  Πηγή: ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ