• Βύρωνος 10 Λευκωσία 1096

 • Για Περισσότερες Πληροφορίες +35799601900

 • Άδεια Οδηγού Λεωφορείου

  Η επαγγελματική άδεια οδήγησης λεωφορείου χορηγείται όταν ο ενδιαφερόμενος:

  • Για την κατηγορία D1, (περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών εκτός της θέσης του οδηγού όχι όμως περισσότερες από 16 θέσεις), θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος (21) της ηλικίας του.
  • Για την κατηγορία (D) λεωφορείου, (περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών εκτός της θέσης του οδηγού), θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το εικοστό τέταρτο έτος (24) της ηλικίας του.
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 153Ε

   

   

  Ανανέωση άδειας οδήγησης

  Ο αιτητής να παρουσιάζεται προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, στα γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (Κεντρικά και Επαρχιακά) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή στα ΚΕΠΟ του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

  Για ανανέωση άδειας οδήγησης θα πρέπει να υποβάλλονται:

  • Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης, (ΤΟΜ 7Δ).
  • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους 40Χ35 χιλ.,
  • Δελτίο Ταυτότητας.
  • Προηγούμενη άδεια οδήγησης.

  Σημειώσεις:

  • Σε περίπτωση αιτητών ανανέωσης Κανονικής Άδειας Οδήγησης, οι οποίοι είναι 70 ετών και άνω ή αιτητών ηλικίας άνω των 65 ετών για ανανέωση Κανονικής Άδειας Οδήγησης μηχανοκίνητου οχήματος της κατηγορίας Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, Γ1, Γ1+Ε, Δ1, Δ1+Ε και των ειδικών κατηγοριών Ζ, Η, Θ, και σωματικής αναπηρίας απαιτείται Πιστοποιητικό Υγείας.

  Η ανανέωση της κανονικής άδειας οδήγησης για άτομα από 70 ετών και άνω ισχύει για τρία χρόνια. Η έκδοση κανονικής άδειας οδήγησης διέπεται από τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο του 94(Ι)/2001.


  Σχετικά Αρχεία:

  Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Οδηγών

  TOM 7Δ

  ΤΟΜ46Β – Αντίγραφα_Πιστοποιητικών

  Συνοδευτικό έγγραφο της αίτησης ΤΟΜ 7Δ για απόκτηση άδειας οδήγησης

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 153Ε

  Πηγή: ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ