• Βύρωνος 10 Λευκωσία 1096

 • Για Περισσότερες Πληροφορίες +35799601900

 • Απόκτηση Μαθητικής Άδειας

  • Αποκτάται η μαθητική άδεια στο 17ο έτος της ηλικίας στην κατηγορία ΑΜ (μοτοποδηλάτου με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα 45χλμ / ώρα.
  • Στην Κατηγορία Β,Β1, Α1, Β+Ε, το άτομο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 17,5 έτος της ηλικίας του.
  • Στην Κατηγορίας Γ1, Γ1+Ε, κατηγορίας Στ και ΙΒ το άτομο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
  • Στην Κατηγορία Γ και Γ+Ε, Δ1, Δ1+Ε, και ειδικής κατηγορίας Η, Ζ, Θ το άτομο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 21 έτος της ηλικίας του.
  • Στην Κατηγορίας Α, Δ, Δ1+Ε, το άτομο θα πρέπει να είναι ηλικίας 24 ετών.

  Η μαθητική άδεια οδήγησης ισχύει για ένα χρόνο και μπορεί να ανανεωθεί.


  Ανανέωση Μαθητικής άδειας οδήγησης

  Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως από τον αιτητή ή μέσω αντιπροσώπου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή στα ΚΕ.ΠΟ του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

  Για ανανέωση άδειας οδήγησης μαθητευόμενου οδηγού θα πρέπει να υποβάλλονται:

  • Αίτηση για έκδοση άδειας οδήγησης, (ΤΟΜ 7Δ).
  • Δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους 40Χ35 χιλ.
  • Δελτίο Ταυτότητας.

  Σημειώσεις:

  • Σε περίπτωση αιτητών ανανέωσης Κανονικής Άδειας Οδήγησης, οι οποίοι είναι 70 ετών και άνω, απαιτείται Πιστοποιητικό Υγείας. Σε περίπτωση που ο αιτητής για ανανέωση άδειας οδήγησης μαθητευόμενου είναι αλλοδαπός, χρειάζεται η παρουσίαση άδειας παραμονής.
  • Σε περίπτωση αιτητών ανανέωσης Άδειας Οδήγησης Μαθητευομένου για μηχανοκίνητο όχημα της κατηγορίας Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε, Γ1, Γ1+Ε, Δ1, Δ1+Ε και των ειδικών κατηγοριών Ζ, Η, Θ, απαιτείται Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο ισχύει 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του. Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν προτίθεται να παρουσιάσει Ιατρικό Πιστοποιητικό για τις πιο πάνω κατηγορίες πρέπει να συμπληρώσει Υπεύθυνη Δήλωση για να του αφαιρεθούν οι πιο πάνω κατηγορίες από την άδεια οδήγησης του.

  Η ανανέωση της μαθητικής άδειας οδήγησης ισχύει για ένα χρόνο.
  Η έκδοση άδειας οδήγησης μαθητευομένου διέπεται από τον περί Άδειας Οδήγησης Νόμο του 2001 και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

  Σχετικά Αρχεία:

  TOM 7Δ

  ΤΟΜ46Β – Αντίγραφα_Πιστοποιητικών

  Συνοδευτικό έγγραφο της αίτησης ΤΟΜ 7Γ για απόκτηση άδειας οδήγησης

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ 153E

  Πηγή: ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ