• Βύρωνος 10 Λευκωσία 1096

  • Για Περισσότερες Πληροφορίες +35799601900

  • Τα συστήματα εξάτμισης αυτοκινήτων έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν θερμά αέρια από τον κινητήρα προς το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τα διοχετεύει στην ατμόσφαιρα.

    Αυτά τα αέρια / ρυπαντές περιέχουν σωματίδια (PM), διοξείδιο του θείου (SO2), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια αζώτου (NOx) και υδρογονάνθρακες (HC) και αν τα εισπνεύσουν οι επιβάτες είναι πιθανό να προκαλέσουν ασφυξία.

    Μετά τη διαδικασία καύσης του καυσίμου στον κινητήρα, η βαλβίδα εξαγωγής ανοίγει στην κυλινδροκεφαλή, επιτρέποντας στα θερμά αέρια να εισέλθουν στο σύστημα εξάτμισης όπου μια πολλαπλή εξαγωγής είναι κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο ή σωληνωτό ανοξείδωτο χάλυβα είναι βιδωμένη στην κυλινδροκεφαλή, η οποία είναι βιδωμένη σε ένα σωλήνα κεφαλής